MENStoTAAL (Plus)

Actueel: (maart 2020)Omdat de meeste activiteiten buitenshuis momenteel zo goed als stil liggen vanwege het Coronavirus, heb ik ruimte voor schrijf- en vertaalklussen vanuit huis, in de breedste zin  des woords. Ik heb hierin een rijke ervaring opgebouwd en ben van vele markten thuis.

 

Geschiedenis

Van 1968 tot 2012 werkte ik (1948) langere periodes  in loondienst als  eerste redacteur van de Donald Duck, Pep (later Eppo) etc., eerste sociaal correspondent bij de Raad voor de Kinderbescherming, hoofd van een provinciaal leer-werk-secretariaat, consulent sociale activering en arbeidsreïntegratie, ontwikkelaar en uitvoerder van trainingen en lesmateriaal en  taaldocent, praktijkcoach en individueel begeleider van anderstaligen. Daarnaast was, ben en blijf ik creatief schrijver en vertaler (vooral Engels-Nederlands en vice versa) en ben ik nog steeds Vertrouwenspersoon voor de organisatie waar ik van 1991 tot 2012 in loondienst was. Als freelancer schreef ik onder andere een aantal afleveringen van de Fabeltjeskrant, meerdere scenario's voor kindertelevisieprogramma, zoals Bolke de Beer en Paulus de Boskabouter en twee familiemusicals, in samenwerking met de helaas overleden Friese cabaretier Rients Gratema.

Mysterieus mozaïek

In februari 2020 kwam het tweede boek uit dat ik samen Roelof Speelman heb geschreven. Dit is een vervolg op ons eerste boek, dat ook als zelfstandig verhaal is te lezen. Het derde en laatste deel van deze serie is inmiddels in voorbereiding. "Mysterieus mozaïek" en "Verstopte verledens" zijn beide te bestellen bij uitgeverij Boekscout.nl of via de boekhandel. 

Verstopte Verledens 2019

Het eerste boek van Renee van Hensbergen uit Zwolle en Roelof Speelman uit Coevorden is verschenen Op vrijdag 24 mei 2019 is het boek 'Verstopte Verledens' van Renee van Hensbergen en Roelof Speelman verschenen. Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout

menstotaal renee met boek x27

Lees het persbercht

In 2009 overleed de man  met wie ik een kwart eeuw gelukkig ben geweest. Eind 2011 stopte ik met het werken in loondienst om meer tijd te steken in mijn nieuwe relatie. Begin 2012 richtte ik mijn bedrijf MENStoTAAL op en in 2014 trouwde ik met Herman, die behalve mijn man en maatje, mijn “particulier chauffeur” is en daar waar mogelijk assisteert bij mijn bedrijfsactiviteiten. Ik ben MENStoTAAl. Herman is de PLUS.

Bij de start van MENStoTAAL richtte ik mij aanvankelijk voornamelijk op psychosociale coaching en counseling. In de sociale activering en de arbeidsreïntegratie  hield ik mij jarenlang bezig met cliënten met multiproblematiek en cliënten van buitenlandse afkomst, die vaak getraumatiseerd waren. In 2006 rondde ik mijn hbo-opleiding psychosociaal therapeut af. Daarmee koppelde ik mijn praktijkervaring aan de theorie en was het plaatje compleet. 

Met mensen meedenken  hoe zij hun eigen kracht kunnen vinden en gebruiken om het leven leefbaar(der) te maken ondanks hun zogenoemde “beperkingen”, is voor mij een positieve uitdaging die ik met hart en ziel aanga.

Vanuit MENStoTAAL trainde ik twee jaar lang medewerkers van  een telefonische hulpdienst in gespreksvoering en gaf feedback op hun gespreksverslagen. Tegelijkertijd vertaalde ik een omvangrijk lesprogramma over “Positief in het leven staan” uit het  Amerikaans en daarna een methodiekboek over supported employment. Samen met een oud-directeur/collega en dierbare vriend verzorgde ik een tiental individuele re-integratie-trajecten voor cliënten met een WAJONG-uitkering, in opdracht van het UWV, waar ik mijn psychosociale ei in kwijt kon.

De  basistraining Familieopstellingen die ik  in  2014  met goed gevolg afrondde vormt een mooie aanvulling op mijn kennis en kunde en is een waardevol ingrediënt van mijn eclectische aanpak.

Toen mij, door een intermediair die inburgeringstrajecten voor Vluchtelingenwerk verzorgt, werd gevraagd of ik (weer) Nederlands als Tweede Taal wilde gaan geven zei ik ja. Ik koos ik in principe voor het invallen bij ziekte en vakantie, omdat ik dacht dat dat niet zo’n grote vlucht zou nemen. Niets is minder waar. Gemiddeld besteden Herman en ik vanaf 2014 drie dagen per week aan het geven van NT2 les, zowel individueel als aan groepen  op diverse plaatsen in Nederland, exclusief reistijd en voorbereidingstijd. Herman heeft zich ontplooid als een geweldige klasse-assistent, die een bijzonder talent heeft voor het begeleiden van analfabete cursisten. Hij beschikt over een eindeloos geduld. Hij is vanuit de MEtaal in de TAAL terecht gekomen en dat bevalt hem prima. Onze opdrachtgevers wisselen; het tijdsbeslag blijft ongeveer gelijk, zij het dat nu alles stilstaat vanwege het Corona virus.  

In 2020 zijn wij gestart met een NT1 traject, taal voor Nederlanders met een taal- en leerachterstand. Helaas is ook dit traject door de komst van het Corona-virus onderbroken. Wij onderhouden het contact met onze cursisten zoveel mogelijk via skype, telefoon, whatsapp,email etc.

Mensen en Taal hebben mijn hart. In wat ik nu doe zijn beide verenigd. Dat ik dat samen met Herman kan doen, maakt me dankbaar en blij. Het motto van MENStoTAAL is “Door elk raam een ander uitzicht”  Ik hoop in dit laatste kattenleven nog door vele ramen te kijken.