PSYCHOSOCIALE COACHING EN COUNSELING

Als psychosociaal therapeut kan ik u helpen bij het verhelderen van incidentele alledaagse levensvragen en met u meedenken over oplossingen van ingrijpender problemen. Het is mijn werkwijze om samen met u te zoeken naar uw eigen kracht, zodat u die leert gebruiken om de juiste hulp te vragen, oplossingen te zoeken, te leven met uw zogenoemde “beperkingen” en/of zelfstandig verder te gaan. Bij coaching help ik u vooral om uw kracht te optimaliseren en te gebruiken in het hier-en-nu. Bij counseling duiken we de diepte in en kijken we (ook) naar de oorsprong van de problemen.

Tarieven

Het tarief voor individuele particuliere trajecten is afhankelijk van de duur van het traject en, in redelijkheid, van uw budget.

Individuele trajecten voor UWV en Gemeenten

Ik heb ruimschoots ervaring in individuele trajecten voor UWV en Gemeenten, met name voor cliënten met (een geschiedenis) van psychische of psychiatrische beperkingen en cliënten van buitenlandse afkomst. Bij deze trajecten conformeer ik mij aan het standaardtarief van de opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid  conform de geldende wetten en regels is natuurlijk gewaarborgd. Zie ook "Tarieven en vertrouwelijkheid."