pijl

Tarieven & Vertrouwelijkheid

Zowel bij de psychosociale counseling als bij het creatief schrijven/ vertalen  worden de  tarieven, in soepel overleg met de cliënt/opdrachtgever, bepaald, op basis van de omvang van de opdracht,  de inhoud van de dienstverlening, de individuele situatie van de cliënt/opdrachtgever en, in redelijkheid, het beschikbare budget.

Van de gesprekken met cliënten en de voortgang  wordt, indien van toepassing, verslag gelegd in een persoonlijk dossier, dat alleen voor de cliënt en voor MENStoTAAL toegankelijk is, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld als er sprake is van een externe opdrachtgever. Bij "externe opdrachtgevers" moet u denken aan iemand anders, zoals een werkgever of een instantie, die bereid is de begeleiding door MENStoTAAL voor u te betalen. Er wordt nooit inzage verstrekt of mondelinge informatie gegeven over uw persoonlijke zaken, zonder overleg met u.

Bij  opdrachten die te maken hebben met "creatief schrijven" en "hertaal"opdrachten wordt in principe niet uitgegaan van een prijs per woord, maar van een prijs per project of een uurtarief, met een urenmaximum. Voor “taalles” (NT2) en NT1 in opdracht van scholen en bedrijven zijn de normaal geldende uurtarieven van toepassing.Voor privé cursisten, die zelf betalen, maak ik een maatwerktarief.